Masáže Janko

...doprajte si relax

Sme chránená dielňa PDF Tlačiť E-mail
Rajmasazi.sk Má vaša firma či organizácia viac ako 20 zamestnancov? Poradíme vám, ako ušetriť stovky eur pri plnení si povinnosti zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím.

Využite ponuku chránenej dielne Rajmasáží.sk

Masážny salón Rajmasáží.sk je držiteľ štatútu chránenej dielne.

Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva najmenej 20 zamestnancov má podľa Zákona č.5/2004 o službách zamestnanosti povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím. Ak zamestnávateľ z rôznych príčin nemôže zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím, zákon mu umožňuje plniť tento povinný podiel zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím aj náhradným plnením.

Riešením je v tom prípade zadanie zákazky chránenej dielni, tak aby súčasťou ceny zákazky boli náklady na mzdy občanov so zdravotným postihnutím a odvody zamestnávateľa v sume 3-násobku minimálnej celkovej ceny práce platnej k 1.januáru kalendárneho roka, za ktorý zamestnávateľ plní.

Zadaním zákazky chránenej dielni RajMasáží.sk
šetríte financie za povinný podiel ZPS zamestnancov!


Sumu celkovej ceny práce našich zamestnancov, ktorú Vám vyčíslime vždy ku každej faktúre v potvrdení o zadaní zákazky chránenej dielni, si odpočítate od vykázaného odvodu za nesplnenie povinného podielu týchto zamestnancov.
Takto ušetrené financie určite radi využijete pre ďalší rozvoj Vašej firmy.
Zadaním zákazky poskytnete svojim zamestnancom možnosť zregenerovať sa a podporíte tak ich myslenie i výkonnosť.

Naša obchodná spolupráca by sa od bežnej zákazky – objednávky líšila iba potvrdením, ktoré Vám zašleme po obdržaní Vašej úhrady. Toto potvrdenie spolu s fotokópiou faktúry a dokladu o úhrade priložíte k už spomínanému výkazu.

Rajmasazi.skPre príslušný UPSVaR teda dodáte do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka:
- naše potvrdenie o realizácii zákazky
- fotokópiu objednávky ( zmluvy)
- fotokópiu dokladu o zaplatení zákazky

Ako zrealizovať zákazku?

Po podpise zmluvy, prípadne po obdržaní objednávky, Vám dodáme faktúru na dohodnutý finančný objem spolu so službami z našej ponuky.
Sme presvedčení, že naša spolupráca by Vám priniesla nielen úsporu vo forme náhradného plnenia, ale aj regeneráciu pracovných síl vašich zamestnancov a dobrý pocit z podpory zamestnávania.

 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack